UZMANLIK

Kastaş’ta sızdırmazlığın geleceğini araştırıyor, yenilikçi sızdırmazlık teknolojilerini geliştiriyoruz. Etkin araştırma ve geliştirme
faaliyetleri ile ortaya çıkan inovasyonlar Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri`nin temel stratejik hedeflerinden biridir.

Bu nedenle farklı branşlarda uzmanlaşmış Ar-Ge ekibimiz daha gelişmiş, daha verimli sızdırmazlık çözümleri
geliştirme hedefi ile çalışmalarını yürütmektedir.

Kastaş’ın stratejik planlarında “standart ürün ailelerine her yıl en az bir özgün ürün eklenmesi
” hedefini bulunmaktadır. Bu standart ürünlerin yanı sıra müşteri ihtiyaçları için her yıl 500’e yakın
yeni tasarım gerçekleştirilmekte, müşteri talepleri doğrultusunda özel ve terminli ürün grupları
geliştirilerek üretilmektedir.

Kastaş AR-GE

ÜRÜN TASARIM GELİŞTİRME

Sızdırmazlık elemanları sistemler için düşük bir maliyet kalemi oluştursa da işlevsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Üretim tekniklerinin gelişmesi
ve sistem gereksinimlerinin artması (yüksek sıcaklıklar, yüksek basınçlar, artan hızlar vb.), değişik geometrik biçimlerden oluşan ve farklı
malzemelerden üretilen sızdırmazlık elemanlarının kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Kastaş olarak hidrolik ve pnömatik sızdırmazlık
elemanları alanında, en uygun çözümleri müşterilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz.

ÜRÜN VE KALIP TASARIMI

Üç boyutlu tasarım programlarının yardımıyla, kullanım yerine ve istenilen çalışma şartlarına uygun sızdırmazlık elemanları tasarlıyor, prototip çalışmaları yapıyor, teknik çizim ve tasarım dosyalarının otomasyon aracılığıyla üretilmesi ile kısa sürede tasarım süreçlerini tamamlıyoruz.

Ürün ve kalıp üretiminde kullanılan makine verisinin (CAM) otomatikleştirilmiş sistemlerle üretilmesi aracılığıyla insan hatasından arındırılmış ve hızlı kalıp tasarımları gerçekleştiriyoruz.

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Geliştirilen yeni tasarım alternatiflerinin prototip üretimi öncesinde farklı çalışma şartlarında simüle edilmesi hem geliştirme maliyetlerini düşürmekte hem de ar-ge etkinliğini ve verimliliğini artırmaktadır. Kastaş Ar-Ge merkezinde kullandığı gelişmiş SEA yazılımı ile yeni tasarımların analizinden, ürün tasarım optimizasyonuna, müşteri özel taleplerinin fiziki testler öncesi doğrulanmasına kadar geniş bir kullanım alanında sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirmektedir.

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

Moldex3D ve Digimat programları kullanılarak enjeksiyon kalıbı içerisinde malzeme akışı, fiber akışı ve yönleri simüle edilmektedir. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler ile üretim proseslerindeki hataların önüne geçilmekte ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Ayrıca yeni ve üstün performans gösteren sızdırmazlık ve yataklama elemanları geliştirilmektedir.

ÜRÜN PERFORMANS TESTLERİ

Değişen ve gelişen çalışma koşullarına bağlı olarak, farklı sektörlerde kullanılan akışkanlar, çalışma sıcaklıkları, hızları vb. her geçen gün farklılaşmaktadır. Bu koşullara bağlı olarak geliştirilen yeni ürünler ve müşteri taleplerini de karşılayacak saha testleri Kastaş’ın Test Merkezinde yürütülmektedir.

MALZEME GELİŞTİRME

Sızdırmazlık elemanlarının işlevini yerine getirebilmesi için tasarım kadar malzeme de büyük önem arz etmektedir. Kastaş geleceğin sızdırmazlık
teknolojileri için elastomer ve polimer sızdırmazlık malzemeleri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürekli olarak devam ettirmektedir.

ELASTOMER MALZEME GELİŞTİRME

Kastaş uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve üstün Ar-Ge kabiliyetiyle sızdırmazlık teknolojisinde yeni standartları belirleyen elastomer malzemeleri kendi bünyesinde geliştirmektedir. Bu malzemeler laboratuvar ortamında ve test merkezinde test edilmekte, akredite uluslararası test kuruluşlarınca sertifikalandırılmaktadır.

POLİMER MALZEME GELİŞTİRME

Uluslararası iş birlikleriyle polimer malzemeleri müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu malzemelerin karakteristik özellikleri gerek laboratuvarımızda test edilmekte gerekse uluslararası test kuruluşlarınca da sertifikalandırılmaktadır.

TEST MERKEZİ

Yeni ürün geliştirme, mevcut ürün tasarım optimizasyonu, yeni hammadde performans analizi, müşteriye özel çalışma şartları doğrulaması ve rakip ürün karşılaştırmaları başta olmak üzere ürün testleri Kastaş Ar-Ge merkezi kapsamında kritik öneme sahiptir.

2006 yılında kurulan ve sonrasında yeni teknoloji cihaz ve ünitelerle kapasitesi artırılan Test Merkezimiz, hidrolik-pnömatik piston ve boğaz testleri, toz keçesi ve yataklama testleri, yüksek basınç, düşük ve yüksek sıcaklık testleri başta olmak üzere akışkan gücü sızdırmazlık elemanları ile ilgili gerekli tüm testlerin geniş bir parametre aralığında gerçekleştirilebildiği geniş bir kapsamda faaliyet göstermektedir.

HİDROLİK BOĞAZ TEST CİHAZI

TEKNİK VERİLER:
 • Sızdırmazlık Elemanları Sayısı : 6
 • Hız: 0.01 – 0.5 m/s
 • Strok: 20 – 500 mm
 • Basınç: 10 - 450 bar
 • Sıcaklık: 10°C – 150°C
TEST KRİTERLERİ:
 • Sızıntı miktarı
 • Sürtünme
 • Aşınma
 • Akma
 • Yapışma

HİDROLİK PİSTON TEST CİHAZI

TEKNİK VERİLER:
 • Sızdırmazlık Elemanları Sayısı:
  1 Çift Etkili, 2 Tek Etkili Keçe
 • Hız: 0.05 – 0.5 m/s
 • Strok: 20 – 500 mm
 • Basınç: 10 - 450 bar
 • Sıcaklık: 10°C - 150°C
TEST KRİTERLERİ:
 • Kaçak oranı (Dinamik ve Statik)
 • Sürtünme
 • Aşınma
 • Akma
 • Yapışma

TOZ KEÇESİ TEST CİHAZI

Toz keçelerinin farklı çevresel kirleticilere karşı çalışma performansını ölçme imkanı sunan test cihazıdır.

TEKNİK VERİLER:
 • 0 – 0.3 m/sn lineer test hızı
 • Çeşitli hidrolik akışkanlarla test imkanı
 • Çeşitli çevresel kirleticilerle test imkanı
TEST KRİTERLERİ:
 • Test ürününün kirletici maddeleri sistem içerisine alma miktarı

YATAKLAMA TEST CİHAZI

Yataklama elemanlarının dinamik ve statik yükler altında, farklı sıaklıklarda yük taşıma kapasitesi performanslarını ölçme imkanı sunan test cihazıdır.

TEKNİK VERİLER:
 • 0 – 400 kN arası kuvvet kapasitesi
 • 10 - 150 °C Sıcaklık
TEST KRİTERLERİ:
 • Dinamik ve static test imkanı
 • Ezilme
 • Aşınma

SOĞUK DAYANIM TEST CİHAZI

TEKNİK VERİLER:
 • Sızdırmazlık Elemanları Sayısı:
  2 Boğaz Keçesi, 1 Piston Keçesi
 • Hız : 0.05 – 0.5 m/s
 • Strok: 20 – 250 mm
 • Basınç: 5 - 200 bar
 • Sıcaklık: -40°C’ye kadar
TEST KRİTERLERİ:
 • Kaçak oranı
 • Aşınma
 • Akma
 • Düşük Sıcaklık Dayanımı

YÜKSEK BASINÇ TEST CİHAZI

TEKNİK VERİLER:
 • Sızdırmazlık Elemanları Sayısı: 1
 • Sıklık: 0 m/s
 • Strok: 0 mm
 • Basınç: 5 - 1000 bar
 • Sıcaklık: 10°C - 100°C
TEST KRİTERLERİ:
 • Akma
 • Boşluk Hacmi

PNÖMATİK TEST CİHAZI

TEKNİK VERİLER:
 • Silindir sayısı: 8
 • Sıklık: 1 Hz'e kadar
 • Strok: 20 – 400 mm
 • Ölçü: 100 mm’ye kadar
 • Basınç: 0 - 10 bar
TEST KRİTERLERİ:
 • Kaçak oranı
 • Aşınma
 • Minimum Çalışma Basıncı
 • Maximum Döngü Süresi

ULTRA SOĞUK TEST CİHAZI

Çok düşük sıcaklıklarda malzemelerin sızdırmazlık performasını ölçme imkanı sunan test cihazıdır.

TEKNİK VERİLER:
 • -80 +150 °C
TEST KRİTERLERİ:
 • Kaçak Miktarı

TEST KAPASİTESİ

SIZINTI
ÖLÇÜMÜ

1m/s
KADAR HIZ

YAPIŞ-KAY
ANALİZİ

ARA BASINÇ
ÖLÇÜMÜ

0 BARA KADAR
BASINÇ

RADYAL YÜK TAŞIMA
KAPASİTESİ

-0 °C +0°CSICAKLIK

SÜRTÜNME
KUVVETLERİ TESTİ

AŞINMA VE
AKMA TESTİ

DÜŞÜK
SICAKLIK TESTİ

TOZ PARTİKÜL
TESPİTİ

PROSES GELİŞTİRME

Kastaş olarak kaliteye ve sürekli iyileşmeye önem vererek tüm üretim proseslerimizi düzenli olarak geliştirir ve optimize ederiz. Kastaş'ta yeni proseslerin oluşturulmasında veya mevcut bir proseslerin iyileştirilmesinde gerekli olan her türlü makine, tesisat ve sistem kendi bünyemizde geliştirilmektedir.

Yüksek performanslı ürünler ancak verimli, yüksek tekrarlanabilirlik ve kararlılık gösteren prosesler ile üretilebilmektedir. Üretim proseslerinde ihtiyaç duyulan üstün teknolojili proses makineleri Kastaş bünyesinde tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.

İLERİ TEKNOLOJİLER

Üretim yöntemlerinin hızla geliştiği günümüzde geleneksel imalat yöntemlerinin yerini ileri teknoloji yöntemler almaktadır. Kastaş olarak imalat teknolojisinin gelişimini yakından takip ediyor, üretim kabiliyetlerimizi geleceğin sızdırmazlık elemanları ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojiler ile zenginleştiriyoruz. Bu teknolojileri sektöründe dünyanın önde gelen firmalarıyla uluslararası iş birlikleri yaparak uyguluyoruz.

Gelişen teknolojiler hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getirmektedir. Kastaş ileri teknolojileri yakından takip ederek sızdırmazlık çözümlerine inovatif yaklaşımlarla uygulamaktadır.

Avrupa Sızdırmazlık Birliği (ESA - European Sealing Association) Yönetim Kurulu’nda Türk sızdırmazlık teknolojileri sektörünün temsilcisi konumundadır.

ESA bünyesinde sektör paydaşlarıyla ortak projeler geliştirilmekte ve sektördeki gelişmeler güncel olarak izlenmektedir.

Kastaş, Avrupa Birliği ve global ölçekte sızdırmazlık elemanları alanında uygun standartların ve mevzuatların oluşturulması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde söz sahibi olup, orta ve uzun vadede Ar-Ge stratejilerini de buna göre oluşturmaktadır.

KASTAŞ ;

Teknik uzman olarak ISO TC 131 Akışkan Gücü Teknik Komiteleri’nde görev alarak, sızdırmazlık
elemanlarıyla ilgili ISO standartlarının geliştirilmesinde aktif rol almaktadır.

 
newsletter checked

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.